دنیاتم و دنیامی

دانلود رمان دنیاتم و دنیامی با قلم زیبای آلا و سوگند

خلاصه رمان دنیاتم و دنیامی :

تو را
دوست دارم …
چه فرق مى کند که چرا … ؟
یا از چه وقت …!
یا چطور شد که …!
چه فرق میکند … ؟ !
وقتى …
تو باید باور کنى،
که می کنى …!
و
من نباید فراموش کنم،
که نمى کنم …!

دانلود رمان دنیاتم و دنیامی

باسمه تعالی
وایییییی مامااااان مردم ای خدا چی میشد مبچ بپه ول دارا یه ماشین
لباسشویی داشتیم

این لباسارو میشست
نیلو:کم غر بزن االن این کلبوم ننه مرده میاد میگه آب و ببند
_وووف باشه بابا

کلبوم:آب و ببندین ول اجاررو درست حساب نمیدین یه سره هم آب و استفاد
میکنین تیاره ها

_زنیکه عین جن میمونه تا اسمش میاد ظاهر میشه

نیلو:باشه االن تموم میشه

دانلود رمان دنیاتم و دنیامی

ساغر:بپه ها سریو بشورین کلی از سبزی ها هنوز آماده نشده ش باید

تحویلشون بدیم

_باشه
بد از این که لباسارو شستیم کامال آویزون رفتیم سمت خونه

 

خونه که نه قوطی کبریت البته خداروشکر که یه سقفی باال سرمون هست
سبزیارو اک کردیم و بسته بندی کردیم قرار شد من برم تحویچ بدم
_بفرمایین خانوم مقدم اینم سبزیهاتون
خانوم مقدم:چقد میشه؟
_قابلتون و نداره ۱۵ تومن
۷
خانوم مقدم:واااا چ خبره چرا انقدر زیاد میگیرین
اینا دیگه کی ان ۱۵ تومنم وله کمرمون شکست تا اینارو اک کردیم
_خانوم مقدم دیگه ۱۵ تومنم ولیه
۱۰ تومن داد بهم گفت:همینقدر بیشتر ندارم و رفت داخچ درو بست
اه باز این سره جلو دره
صابر:به به سالم دریا
_کیشمیشم دم دارم، دریا خانوم
صابر :هو
بهش یه چشم غره رفتمو رفتم تو سره روووو
نیلو:این سره ول چی میگفت
_مگه اون چیزی جز چرت و رت میگه
ساغر:سبزیارو دادی
_آره بابا خسیس ۱۰ تومن بیشتر نداد
نیلو:من موندم میخوایم سر برج ول اینو چجوری بدیم
_غصه نخور جور میشه ، شام چی بخوریم گشنمه
در یخپال باز کردم دیدم بعلههه شپشا دارن تو یخپال شتک باالنس میزنن
عین گربه شرک داشتم با بغض یخپالو نگا میکردم خوب گشنمه
که نیلو و ساغر خندیدن
نیلو:اون جوری نکنا میام میخورمت
سرمو کج کردم و زل زدم بهش

برچسب ها

رمان نویس

علی هستم 23 ساله دانشجوی رشته مدیریت امور مالی متاهل :) 2 ماهه این سایت رمان رو ساختم . همینجا میگم اگه رمانتون درج شده ولی راضی نیستین داخل سایت باشه لطفا با کامنت به ما اطلاع بدین !!! راستی روزای خوب تو راهن ایدی تلگرام جهت درخواست رمان یا حذف رمان @khateresaz و ایمیل بنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *