اتش هوسرمان های فروشی

دانلود رمان اتش هوس

 دانلود رمان اتش هوس

دانلود رمان اتش هوس
این رمان که در ژانر های  عاشقانه و اجتماعی همراه با طنز  نوشته شده است .

  توسط ” معصومه دارینی ” نوشته شده است .

در  ۲۸۹ صفحه نوشته شده 

امروز برای شما عزیزان بر روی سایت ” دی ال رمان ” برای دانلود قرار داده داده شده است.

قسمتی از رمان : اتش هوس با هم بخونیم

رمان آتش هوس در مورد پسری به اسم سامیار هست.سامیار پسری پولدار و مغروره که عاشق هیجان و آشنا شدن با جنس مخالف برای خوشگذرونی هست.سامیار با دختری به اسم مهرنوش آشنا میشه و بعد از مدتی عاشقش میشه ولی با مخالفت خانواده روبه رو میشه و ادامه ماجرا…..

ﺳﺎﻣﯿﺎر :ﺑﺎ ﺻﺪای زﻧﮓ ﮔﻮﺷﯽ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدم .اه ، ﺑﺎزم ﺷﻤﺎره اﯾﻦ دﺧﺘﺮه ﻣﻬﺘﺎﺑﻪ ، دﺧﺘﺮه ﺳﺮﯾﺶ .ﺧﻮﺑﻪ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ رو واﺳﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮام .

ﺻﺪای ﻣﺎﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪ ، در اﺗﺎق رو ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :_ ﺳﺎﻣﯿﺎر ، ﺳﺎﻣﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ .ﻫﻨﻮز ﺧﻮاﺑﯽ؟ ﻟﻨﮕﻪ ﻇﻬﺮه ، ﭘﺎﺷﻮ .ﭘﺎﺷﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ روﺿﻪ زﯾﻨﺐ ﺧﺎﻧﻢ .ﭘﺎﺷﻮ دﯾﮕﻪ. ﺳﺎﻣﯿﺎر :_ اه ﻣﺎﻣﺎن ، اﻣﺮوز ﻣﺜﻼ ﺟﻤﻌﻪ س .

اﮔﻪ ﮔﺰاﺷﺘﯽ ﺑﺨﻮاﺑﻢ؟ ﻣﺎﻣﺎن:_ ﺗﻮ ﮐﯽ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دادی ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ ، ﺣﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺑﺪی؟ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﯿﺮون ﺑﺎ دوﺳﺘﺎت ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯽ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﻪ ………ﺑﺎﺷﻪ

ﺧﻮدم ﻣﯿﺮم. ﻏﺬا رو ، روی ﮔﺎز ﮔﺰاﺷﺘﻢ ،زﯾﺮش روﺷﻨﻪ.

ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮی ﺑﯿﺮون زﯾﺮ ﮔﺎزو ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ .ﻧﯿﺎم ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻏﺬا ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎز.

دانلود رمان اتش هوس | رمان اتش هوس | رمان اتش هوس با لینک مستیقم

ﺳﺎﻣﯿﺎر :_ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺎﺑﺎ ،

ﺣﺎﻻ اﻧﮕﺎر ﻣﻦ دﺧﺘﺮم. ﻣﺎﻣﺎن:_ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ. ﺳﺎﻣﯿﺎر :_ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ.

ﺳﺎﻣﯿﺎر :ﮔﻮﺷﯽ رو ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ زﻧﮓ زدم.ﻣﺠﺘﺒﯽ دوﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ م ﺑﻮد .

ﺑﺎ ، ﺑﻮق دوم ﮔﻮﺷﯽ رو ﺑﺮداﺷﺖ . ﺳﺎﻣﯿﺎر :_ اﻟﻮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺠﺘﺒﯽ :_ ﺑﻪ ، ﺳﻼم ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ .

از اﯾﻦ ﻃﺮﻓﺎ؟ ﺳﺎﻣﯿﺎر:_ ﺑﻤﯿﺮ ﺑﺎﺑﺎ ، زﻧﮓ ﺑﺰن ﺑﭽﻪ ﻫﺎ رو ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮون. ﻣﺠﺘﺒﯽ:_ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﯾﻢ؟ ﺳﺎﻣﯿﺎر:_ ﺑﺮﯾﻢ ﻻس وﮔﺎس.

امیدوارم رمان اتش هوس خوشت اومده باشه اگه خوشت اومده پس یکم برو پایین تر رمان رو با فرمت های دلخواهت دانلود کن

اگر شما نویسنده رمان اتش هوس هستید و از انتشار این رمان در سایت  دی ال  رمان ناراضی هستین  در قسمت  نظرات  در میان  بگذارید !

منبع تایپ رمان : dlroman.ir

باکس دانلود

رمز فایل ها در صورت نیاز : dinadl.ir

عضویت در کانال تلگرام این رمان
زیبا اندیشی
برچسب ها

رمان نویس

امیدارم از خواندن رمان ها لذت ببرید. ایدی تلگرام جهت درخواست رمان یا حذف رمان https://t.me/dinadl_ir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.

2 × یک =