کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی

کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی

هنگامی که برای خرید یک پرنده زینتی تصمیمی می گیرید، در واقع خود را خواسته یا ناخواسته وارد یک جریان مهم کرده اید. موضوع این جریان “مسئولیت پذیری” است. کسی که پرنده خانگی خریداری می کند، باید مسئولیت نگهداری صحیح از آن را نیز بپذیرد. چراکه این صاحب پرنده است که باید به پرنده رسیدگی کند نه شخص دیگری. در غیر این صورت، نباید برای خرید یک پرنده خانگی اقدام کند. ایجاد زیرساخت لازم قبل از تهیه پرنده خانگی یک ضرورت است. حتما تاکنون به تفاوت ظاهر پرندگان خانگی با پرندگان وحشی پی برده اید. پرندگان وحشی معمولا بسیار سرحال و کشیده هستند. پرندگان وحشی شاداب و پرهایی سالم و روشن دارند؛ اما در بین پرندگان زینتی خانگی، به ندرت همچین ظاهری دیده می شود مگر آنکه صاحب آن ها اصول صحیح تغذیه را می داند و پرنده خود را از سوء تغذیه نجات داده است. پرندگان خانگی برای شادابی و سلامت نوک، پوست پاها، پوست بدن و پرهای خود به یک جیره غذایی استاندارد و کامل نیاز دارند.  جیره ای که بتواند تمام نیاز های آنان، از جمله “انواع ویتامین ها، پروتئین ها و مواد معدنی” را تامین کند.

اگر عاشق پرنده هستید؛ اگر قصد دارید پرنده خانگی بخرید؛ اگر در منزل پرنده نگهداری می کنید؛ اگر پرورش دهنده هستید؛ باید مطالعه بکنید. مطالعه رمز موفقیت شماست. مطالعه کردن شما را در هر حوزه ای به بهترین فرد در آن حوزه تبدیل می کند.

کتابی که پیش روی شماست، حاصل هفته ها تلاش، پژوهش و مطالعه است. امیدواریم با مطالعه دقیق این کتاب، شاهد تحول اساسی در تغذیه طوطی سانان کوچک و متوسط در کشورمان باشیم.

دمویی از محتوای کتاب :

کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی 2 - کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی 3 - کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی 4 - کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی 5 - کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی 6 - کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی 1 - کتاب اصول تغذیه صحیح مرغ عشق، طوطی کوتوله و عروس هلندی

زیبا اندیشی